• Praktisk utstyr til turneringene

    Praktisk utstyr til turneringene

    Enten man arrangerer en turnering, deltar eller jobber på dugnad, kan man bidra med mye, dersom man planlegger litt på forhånd. Noen ganger blir planleggingen gjort unna i en fart, mens det andre ganger kan […]